Top Movers draagt graag haar steentje bij aan een schonere en duurzamere wereld. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven en werken. Daarbij stellen wij als doel; ‘de meest duurzame verhuisorganisatie van Nederland te zijn’.

Aankomende duurzame
initiatieven 2023-2024

In het najaar van 2023 zullen een tweetal duurzame initiatieven worden gepresenteerd, aanvangen en fungeren als startpunt binnen onze gehele duurzame transitie om uiteindelijk ons doel om ‘de meest duurzame verhuisorganisatie van Nederland te worden’, te realiseren.

Initiatief 1

De duurzame verhuisdoos

Wij hebben de verhuisdoos opnieuw uitgevonden! Vanaf oktober 2023 gaan wij 100% recyclebare verhuis-, boeken- en barrel dozen gebruiken. Deze dozen zijn biologisch bedrukt, herbruikbaar en milieuvriendelijk. Alle 25 Top Movers-locaties doen mee aan dit landelijke initiatief en dragen dezelfde uniforme duurzame visie uit. De dozen dragen een compleet nieuw en modern uiterlijk. Alle dozen worden elektrisch gedistribueerd en hebben handige hexagonale zijkanten (honingraten) om vuile of beschadigde delen te maskeren, zodat ze vaker te gebruiken zijn. Als de dozen niet meer bruikbaar zijn, worden ze volledig gerecycled en weer tot nieuwe dozen gevormd. Een volledig circulair proces dus.

Initiatief 2

Eén gezicht, één doel en één taak

Wij zijn overtuigd dat creëren van bewustwording en het aanzetten van ‘groen gedrag, bijdraagt aan een groenere toekomst. Als mascotte en ondersteunend symbool in deze missie, hebben wij onze ‘BIJ’. Deze mascotte symboliseert een duurzaam karakter, actief werken, en de focus op het behoud van een gezonde en evenwichtige omgeving. De honingraatjes op de verhuisdoos vormen de natuurlijke omgeving van de BIJ. Behalve het maken van honing legt de BIJ vele kilometers af om gewassen te bestuiven. Vergelijk met de verhuizer is dan ook snel gemaakt. De ‘BIJ’ begeleidt alle Top Movers publicaties, acties en diensten die met duurzaamheid te maken hebben, en fungeert als gids voor alles wat groen is. Als je de ‘BIJ’ ziet, hopen we dat het je bewust maakt van je eigen ‘groene’ gedrag.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Top Movers Nederland zet zich actief in voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij werken met het milieucertificaat ISO 14001 en de ‘CO2-prestatieladder’. We werken doorlopend aan het verbeteren van onze milieuprestaties. Dit wordt meetbaar en aantoonbaar gemaakt in de CO2-prestatieladder. Momenteel hebben niveau 3 op de CO2-prestatieladder bereikt. Dit betekent dat onze duurzame inspanningen meetbaar bijdragen aan het verminderen van onze CO2-uitstoot.

We richten ons specifiek op het verminderen van CO2-uitstoot in ons transport en zijn zeer bewust van onze ecologische voetafdruk. Samenwerkingen met organisaties (toeleveranciers) die vergelijkbare duurzame doelen nastreven verdienen de voorkeur boven organisaties die dat niet doen. Hierbij hebben we heldere doelen voor ogen.

Onze toekomstvisie streeft naar niveau 4 en 5 op de CO2-prestatieladder, met als voorbeeld onze ‘Awareness’-campagne. Hiermee willen we niet alleen duurzame initiatieven doorvoeren, maar ook onze klanten en opdrachtgevers inspireren om samen met ons een groenere toekomst te creëren. De campagne begint in het najaar van 2023. Doe mee aan onze verhuizing naar een duurzamere wereld! 

Duurzame doelstellingen 
gevormd door TU Delft

Top Movers telt inmiddels 25 vestigingen met 500+ medewerkers, waar visie op en aandacht voor mens en milieu standaard zijn. Het is tijd om meer bewustwording te creëren en dit breed uit te dragen! Vanaf het najaar 2023 gaan we veranderingen doorvoeren in verhuismaterialen en grondstoffen, met behoud van kwaliteit maar met een positieve impact op het milieu. Samen met de TU Delft begonnen we samen met groep van 16 (master) studenten eind 2022 een afstudeerproject om duurzame oplossingen op het gebied van verhuismaterialen te vinden. Dit leidde tot vijf bruikbare duurzame initiatieven die nu deel uitmaken van de langetermijndoelen van Top Movers tot 2025 én tot het indiensttreden van een afstudeerstudent. 

WE WERKEN DOORLOPEND AAN HET VERBETEREN 
VAN ONZE MILIEU PRESTATIES!

TOP